Biometrie - Obličej
Úvod &gt: Biometriky &gt: Obličej

Biometrie obličeje

Faktory rozpoznávání tváře

BiometriePři identifikaci obličeje se využívají poznatky z antropologie. Pokud se změřené vzdálenosti všech antropologicky významných bodů shodují s údaji z již zadané biometrické předlohy, můžeme označit tvář daného uživatele za náležející konkrétní osobě. Metod pro nalezení těchto bodů v obraze je mnoho. Hodně z nich používá pro hledání binární obraz vzniklý prahováním a na takovýto obraz lze aplikovat některý z detektorů hran nebo rohů.
Při strojovém rozpoznávání tváře se musí brát v úvahu i horší kvalita snímku nebo různobarevné pozadí. V tomto případě přichází na řadu filtry, které zbaví obraz šumů, zvýrazní obrysy nebo upraví jas. Pokud použijeme na špatný obraz správnou metodu s dobře nastavenými parametry, lze na něm nalézt potřebné body, i když byl před touto operací obraz nepoužitelný.

Lidská tvář není při pořizování snímků pro vytvoření biometrické předlohy nebo následnou identifikaci uživatele vždy dokonale stejná. Pomineme-li vliv času na vzhled tváře, například i teplota okolí může ovlivnit barvu kůže. Právě tento fakt může ovlivnit výsledky systémů založených na barevných vlastnostech obličeje. Také rozdíly mezi jednotlivými lidskými rasami mohou detektory tváří zmást.

Antropometrie

Pro rozpoznávání tváří se používají vlastnosti jejich částí. Popisem charakteristických znaků člověka se zabývá antropologie, která používá k popisu člověka různé metody. Pokud měříme tělesné rozměry pomocí délek, obvodů a úhlů na živých objektech, nazývá se tato metoda antropometrií. Osteometrie je podobná metoda aplikovaná na kosterních pozůstatcích. Vývojem, velikostí nebo absencí určitého znaku se zabývá somatoskopie. Tyto metody se navzájem doplňují.

Pro jednoznačnou identifikaci obličeje je potřeba určit 12 bodů nacházejících se na očích, ústech, nosu a uších:

  • Vnitřní a vnější koutky očí
  • Horizontální koutky rtů
  • Špička nosu
  • Přechod nosu do čela
  • Spojení ušního lalůčku a tváře
  • Body na chrupavce ucha chránící vnější zvukovod

Tyto body se spojí úsečkami a změří se jejich délka. Podle poměrů délek těchto úseček se potom rozpoznává tvář. Poznatky z antropologie se využívají v biometrických systémech.

Principy 3D čtení obličeje

Metoda 3D čtení obličeje vyvinutá společností ARTEC Group se zakládá na měření vzdáleností mezi zmíněnými základními body, které lze v obličeji rozpoznat. Tyto body jsou detekovány na základě promítané mřížky a vzhledem k tomu, že mřížka se promítá z jiného místa, než je umístěna kamera, dochází k měření těchto vzdáleností jednak úhlově, ale také distančně. V tom spočívá základní rozdíl mezi 2D a 3D technologií čtení biometrie obličeje – zatímco 2D technologie využívá pouze měření vzdáleností v obličejové struktuře na základě videoanalýzy, 3D čtení obličeje z principu nelze oklamat fotografií ani maskou.

Ostatní výhody, jako identifikace za chůze nebo možnost čtení částečně zakrytého obličeje, jsou zmíněny v sekci produkty.

 
 
Mapa webuO webu | Tisknout stránku  | 
|
Vyrobila: Omega Design
 
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace  Rozumím