Biometrie - Biometriky
Úvod &gt: Biometriky

Biometriky

BiometriePojem biometriky představuje metody, ve kterých měříme určitou charakteristickou vlastnost osob, díky které je pak můžeme s určitou přesností autorizovat nebo identifikovat. Mezi tyto metody patří např. otisk prstu, geometrie ruky, obraz krevního řečiště, oční sítnice, duhovka či 3D sken obličeje. Biometrik se také využívá při identifikaci různých vlastností chování. Například stisk kláves, dynamika podpisu, vlastnosti chůze atd.

Autorizace je tedy proces, který hraje zásadní roli ve spojení člověka s počítačem. Mezi nejčastěji používané typy autorizace patří bezesporu použití hesla nebo osobního identifikačního čísla (PIN). Tyto metody však skýtají velké nebezpečí autorizace neoprávněnou osobou. Proto v dnešní době dochází k velkému prosazování a implementaci silnějších nástrojů a technologií, které jednoznačně identifikují uživatele systému. Dostáváme se tak na úroveň technologií, kde je nemožné předávat svoje identifikační zařízení cizí osobě, a mezi takové technologie bezesporu patří biometriky (biometrie).

Základní pojmy biometrie

Verifikace – Uživatel zadá svoji identitu (pomocí hesla nebo karty) a následně poskytne své biometrické údaje, které se porovnají s daty uloženými v databázi nebo pro vyšší zabezpečení přímo na kartě. V databázi může být velké množství biometrických předloh, ale záznam je porovnáván pouze s tím, jenž je výstupem z ověření identity pomocí čipové karty nebo hesla. Verifikace je tedy porovnání 1:1.

Identifikace – Nepožaduje se, aby uživatel udal svoji identitu před tím, než bude jeho biometrická informace porovnána. Uživatel tedy poskytne své biometrické údaje (otisk prstu, sken obličeje, apod.) a ty se porovnají s celou databází otisků, dokud nedojde k nalezení shody. Výstupem je pak identita uživatele (např. ID nebo jméno). Identifikace je často označována jako 1:N, protože se jeden biometrický údaj porovnává s velkým množstvím ostatních.

Srovnání (Matching) – Srovnání biometrických vzorků, které určuje stupeň shodnosti. Výsledkem je takzvané skóre.

  • Skóre = Hodnota, která určuje stupeň shody dvou porovnávaných biometrických předloh. Skóre může mít spoustu variací a není přesně dáno žádným standardem. Shodnost vzorků nikdy nebude stoprocentní, proto je důležité, aby byly se zkoumanou biometrickou předlohou porovnány všechny vzorky z databáze, ve které jsou uloženy.
  • Mez = Je to hodnota, která je předem dána administrátorem. Vzorek, který má skóre vyšší, než je stanovená mez, je vyhodnocen jako vyhovující a zbytek jako nevyhovující.

Klasifikace biometrických chyb

BiometrieRozlišujeme dva základní druhy chyb: chybné přijetí a chybné odmítnutí. Obě tyto veličiny předpokládají, že je zkoumán určitý počet biometrických předloh. Chybné přijetí (FAR) je dáno poměrem počtu biometrických předloh neregistrovaných uživatelů, kterým je chybně umožněn vstup, k počtu všech vzorků, které byly v daném rozsahu testu zkoumány. Chybné odmítnutí (FRR) je poměr uživatelů, kterým biometrický snímač nepovolí přístup, přestože jsou zaregistrováni, k počtu všech vzorků, které byly v daném rozsahu testu zkoumány.

Platí nepřímá úměra těchto hodnot, tzn. čím je menší hodnota FRR, tím je naopak větší hodnota FAR a naopak. Proto obecně v biometrii hledáme hodnoty, kdy se FRR a FAR sobě co nejvíce blíží a samozřejmě jsou nejnižší.

 
 
Mapa webuO webu | Tisknout stránku  | 
|
Vyrobila: Omega Design
 
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace  Rozumím